Portvinsloven af 1. 1. 1974

Portvinsloven af 1. 1. 1974

Tawny med alder

Definition:
Dette er en portvin af meget fin kvalitet, som er godkendt af IVP til at måtte bære en angivelse af alder, inden for rammerne af følgende bestemmelser.

Bestemmelser:
For at opnå godkendelse som portvin med angivelse af er, skal to flasker af vinen fremsendes til IVP.

De tilladte angivelser af alder er:
10 år gammel
20 år gammel
30 år gammel
40 år gammel

Lagerbeholdingen af denne portvin skal erklæres, når der anmodes om godkendelse og vil løbende blive registreret.

Denne vin må kun sælges i flaske, der bærer garantiseglet og kun med forudgåede tilladelse fra IVP hvad angår etiketter og præsentation skal det ligge inden for de normale regler for brugen af garantiseglet.

Frontetiketten skal obligatorisk oplyse om alder – eller en anden tilsvarende beskrivelse eller oversættelse, der er behørigt godkendt.
At vinen er lagret på fad – Envelhecido em Casco – Matured in wood – Aged in Cask – Vieilli en Fût – eller en lignende oplysning.

Det er også, enten på for- eller bagetiketten obligatorisk at oplyse om aftapningsåret, der i princippet er identisk med salgsåret.

Beskrivelser med generisk hentydning til vinens alder, som “Fadlagret i mange år”, “Meget gammel”, “Many years in cask” og lignende må ikke bruges eller trykkes på nogen etiket, halsetiket etc.

Colheita

Definition:
Dette er en portvin af meget fin kvalitet, som er godkendt af IVP til at måtte bære en angivelse af alder, inden for rammerne af følgende bestemmelser.

Bestemmelser:
For at opnå godkendelse som portvin med angivelse af er, skal to flasker af vinen fremsendes til IVP mellem 1. juli og 31. december i tredje år efter høståret.

Vine der købes direkte fra farmere eller fra Casa do Douro, kan såfremt de respektive sælgere siger god for deres høstår til enhver tid fremsendes til vurdering hos IVP, uden hvis godkendelse de ikke må sælges.

Lagerbeholdingen af denne portvin skal erklæres, når der anmodes om godkendelse og vil løbende blive registreret.

Denne vin må kun sælges i flaske, der bærer garantiseglet og kun med forudgåede tilladelse fra IVP hvad angår etiketter og præsentation skal det ligge inden for de normale regler for brugen af garantiseglet og først nåe vinen har nået en alder af 7 år og herefter fra næste 1. januar på betingelse af at den bliver godkendt igen.

Frontetiketten skal obligatorisk oplyse om høstår – “Portvin fra” – “Port of”, – Porto de” eller en lignende godkendt angivelse.
At vinen er lagret på Fad – Envelhecido em Caso – Matured in wood – Aged in Cask – Vieilli en Fût eller lignende oplysning.

Det er også, enten på for- eller bagetiketten obligatorisk at oplyse om aftapningsåret, der i princippet er identisk med salgsåret.

Garraferia Portvine, som er årgangsvine, der er aftappet længe før de sælges, bliver genstand for en ny vurdering hos IVP sammen med respektive etiketter og præsentative etiketter og præsentation, for de kan sælges.

Late Bottled Vintage

Definition:
Dette er en portvin af en høst, produceret i et år med anekendt kvalitet, med særlige organoleptiske karakteristika, rød og med krop og styrke, med fin aroma og smag og som er godkendt af IVP til at bære betegnelsen Late Bottled Vintage eller LBV inden for rammerne af de følgende bestemmelser.

Bestemmelser:
For at opnå godkendelse til betegnelsen Late Bottled Vintage eller LBV må en flaske af vinen fremsendes til IVP mellem 1. marts og 30. september i det fjerde år efter høståret.

Lagerbeholdningen af denne portvin skal erklæres, når der anmodes om godkendelse og vil løbende blive registreret.

Aftapningen af den godkendte vin skal finde sted mellem 1. juli i det fjerde år efter høståret og 31. december i det sjette år efter høståret.
IVP skal underrettes når aftapningen er færdig og der skal fremsendes to referenceflasker.

Denne vin må kun sælges i flaske, der bærer garantiseglet og kun med forudgåede tilladelse fra IVP hvad angår etiketter og præsentation skal det ligge inden for de normale regler for brugen af garantiseglet.

Frontetiketten bør tydeligt angive mærkenavnet, høståret og aftapningsåret, foruden betegnelsen Late Bottled Vintage eller LBV. Denne betegnelse må kun forekomme i en linie og trykt i samme typografi og farve.

Vintage

Definition:
Dette er en portvin af en høst, produceret i et år med anekendt kvalitet, med særlige organoleptiske karakteristika, mørk og med krop og styrke, med fin aroma og smag og som er godkendt af IVP til at bære betegnelsen Vintage med tilhørende årgangsangivelse inden for rammerne af de følgende bestemmelser.

Bestemmelser:
For at opnå godkendelse til betegnelsen Vintage må en flaske af vinen fremsendes til IVP mellem 1. januar og 30. september i andet år efter høståret.

Lagerbeholdningen af denne portvin skal erklæres, når der anmodes om godkendelse og vil løbende blive registreret.

Aftapning af den godkendte vin skal finde sted mellem 1. juli i det andet år efter høståret og 30. juni i det tredje år efter høståret. Den klassiske mørke glasflaske bør foretrækkes.
IVP skal underrettes når aftapningen er færdig og der skal fremsendes to referenceflaske.

Denne vin må kun sælges i flaske, der bærer garantiseglet og kun med forudgåede tilladelse fra IVP hvad angår etiketter og præsentation skal det ligge inden for de normale regler for brugen af garantiseglet.

Frontetiketten bør tyderligt angive mærkenavnet, høståret og betegnelsen Vintage, uden at det kan forveksles med andre, supplerende oplysninger, der også skal godkendes behørigt.

Mens denne lov i alt væsentligt yder beskyttelse af begrebet “Vintage”, er betegnelsen som “Tipo Vintage”, “Vintage Style” og “Vintage Character” eller lignende anerkendte oversættelser tilladte på etiketter eller på PR-materiale, men det er udtrykkeligt forbudt at omtale eller at angive nogen anden hentydning, der kunne skabe misforståelse i forhold til ægte Vintage, og selv de omtalte betegnelser er kun tilladte for vine, hvis organoleptiske kvaliteter berettiger til det.

Det er udtrykkeligt forbudt at bruge ordet “Vintage” efterfulgt af høståret, for nogen som helst andre typer portvin end dem der er henvist til i disse bestemmelser.